Mulan (2020)

| Action, Adventure, Drama | IMDB

Producers:

-

Director:

Niki Caro

Related Countries:

-

Added:

2019-08-10

Mulan

Den unge kinesiske kvinde Mulan snyder sig i sin fars sted til krigstjeneste for kejseren. Forklædt som mand gennemlever Mulan hårde strabadser for at blive den mægtig kriger, som hun har potentiale for.

Added:

2019-08-10

Premiere:

2020-07-23
Trailer 1 Trailer 2 Live Poster 1 Live Poster 2

Movie News

16/5

Bekræftede premierer på nye storfilm

" De sidste par uger har været fyldt med udskudte premierer og usikre premieredatoer, men nu er der heldigvis håb forude. Biograferne åbner i starten af juni, og flere nye film kommer på plakaten. ’Mulan’ får ny premiere den 23. juli, ’The King's Man’ får premiere den 17. september og ’Black Widow’ får premiere den 29. oktober. Så endelig kan vi godt begynde at glæde os til fed action og hæsblæsende kampscener. "

11/4

Ny premieredato til Mulan

" Disneys seneste live-action satsning ‘Mulan’ skulle have haft dansk biografpremiere i slutningen af sidste måned, men der var biograferne jo desværre lukkede. Heldigvis er der nu blevet offentliggjort en ny premieredato for den kinesiske Disney-heltinde. Mulans nye danske biografpremiere bliver den 23. juli, så vi kan godt begynde at glæde os igen. "

21/2

Ny Mulan på trapperne

" I 2019 fik vi Disney’s ’Løvers Konge’, ’Dumbo’ og ’Aladdin’ i nye flotte live action versioner. Men hvad byder 2020 på? Det korte svar, Mulan! Mens de fleste af Disney’s tidligere live action filmatiseringer har lænet sig meget op af originalerne, så ser den nye ’Mulan’ ud til at være anderledes rå. Det skyldes flere valg, som Disney har taget. For det første vil ’Mulan’ ikke være en musical, musikken fra den oprindelige film vil derimod udelukkende blive anvendt i instrumental form. For det andet vil Skytsdragen Mushu ikke være med i den nye version. Selvom man kan spørge sig selv, om filmen overhoved bliver genkendelig efter de mange ændringer, så kan det være et klogt valg fra Disney’s side at skabe noget nye i stedet for at reproducere noget gammelt. Hvad synes du? ’Mulan’ får dansk biografpremiere den 26. marts. "

9/1

Mere action og mindre sang i ny Mulan

" I 2020 skriver ’Mulan’ sig ind i rækken af klassiske Disneyfilm, som kommer i en nye live-action udgave. Senest har Disney lavet nye versioner af bl.a. ’Dumbo’, ’Aladdin’ og ’Løvernes Konge’ og nu er turen så kommet til ’Mulan’. Den nye trailer tyder på et mere seriøst action-drama, og der går også rygter om, at musikken fra den oprindelige film kun vil være tilstede i instrumentale versioner og at den nye film derfor ikke vil være en musical. Derudover ser det også ud til at den elskede karakter Muchu ikke vil være at finde i den nye film, ligesom Mulans træner og flirt Li Chang heller ikke er at finde, men i stedet er blevet erstattet af andre karakterer. ’Mulan’ får dansk biografpremiere den 26. marts. "

Added:

2019-08-10

Rating:

12A

Mulan

“Yes, I will bring honour to us all!” this promise is made by the young maiden Mulan to her loved ones. The brave Chinese girl disguises herself as a man and joins the army to save her father, an honourable, but already old and weak warrior. Being the elder daughter in a house with no sons, she is forced to do that and live in a lie because of a decree, issued by the Emperor of China (Jet Li). The decree states that since the country is threatened by Northern invaders, every family is obliged to give one man to serve in the Imperial Army. Being treated as all other soldiers, Mulan goes through a major transformation that makes her strong, skilful and fearless. In this journey of a lifetime, the young woman turns into a respected warrior, capable of defending her country from intruders and making her father proud of her.

Added:

2019-08-10

Premiere:

2020-07-23
Trailer 1

Movie News

16/5

Confirmed premieres for new blockbusters

" The last couple of weeks have been filled with postponed premieres and uncertain premiere dates, but lucky there is still hope. The Danish cinemas will open in the beginning of June and a number of new movies have had their premiere dates confirmed. ‘Mulan’ will premiere on the 23rd of July, ‘The King’s Man’ will premiere on the 17th of September and ‘Black Widow’ will premiere on the 29th of October. So, get ready for some great action and breathtaking fight scenes. "

11/4

New premiere for Mulan

" Disney’s latest live.action movie ‘Mulan’ should have premiered in Danish cinemas last month, but unfortunately cinemas were closed. Luckily, a new premiere date has already been announced for the Chinese Disney heroine. Mulans new Danish premiere will be on the 23rd of July, so we can already start looking forward. "

21/2

New Mulan on the way

" In 2019 we got Disney’s ‘Lion King’, Dumbo’ and ‘Aladdin’ in new great live action version, but what will 2020 bring? The short answer – Mulan! While most of Disney’s former live action movies have leaned heavily on the originals, the new ‘Mulan’ seems rougher. This is due to some decisions that Disney has made. First of all, the new ‘Mulan’ won’t be a musical. The music from the original movie will only be used in instrumental form. Secondly, everyone’s favorite dragon Mushu won’t be part of the movie. You can ask yourself whether the movie will be recognizable at all with all the changes that have been made, but it might be a wise choice from Disney to create something new instead of just replicating something they’ve already made. What do you think? ‘Mulan’ will premiere in Danish cinema on the 26th of March. "

9/1

More action and less singing in new Mulan

" In 2020 ‘Mulan’ becomes part of the group of Disney movies which have been adapted to live action version. Recently Disney has made new versions of both ‘Dumbo’, ‘Aladdin’ and ‘The Lion King’ and now the time has come for ‘Mulan’. The new trailer hints a more serious action drama and there are rumors that the music from the original film will only be present in instrumental versions, and that the new movie therefore won’t be a musical. Furthermore, it looks like the beloved dragon Muchu won’t make an appearance in the new film, just like Mulans trainer and flirt Li Chang has been replaced and won’t be part of the movie either. ‘Mulan’ will premiere in Danish cinemas on the 26th of March. "