Black Widow (2020)

| Action, Adventure, Sci-Fi | IMDB

Writers:

Ned Benson, Don Heck

Producers:

-

Director:

Cate Shortland

Related Countries:

-

Added:

2019-09-05

Black Widow

Empty description.

Added:

2019-09-05

Premiere:

2021-07-09
Trailer 1 Trailer 2

Movie News

31/3/21

Ny premiere til Black Widow

" Biografer verden over lider stadig under Covid-restriktioner og tomme sale. Det har betydet, at en lang række film, som for længst skulle have haft premiere stadig ikke er udkommet. En af dem er Marvels ‘Black Widow’. Nu er der dog endelig nyt, ‘Black Widow’ med Scarlett Johansson står til at få biografpremiere d. 9. juli, såfremt alt går efter planen. Andre film der også har fået rykket deres premierer er bl.a. ‘Cruella’, ‘Free Guy’, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, ‘The King's Man’, ‘Deep Water’ og ‘Døden på Nilen’. "

2/5/20

Hvorfor elsker vi superheltefilm?

" Superhelte-hypen har eksisteret en del tid. Faktisk kan den spores helt tilbage til 1998, hvor ’Blade’ blev en af de første superheltefilm, som direkte var lavet til voksne og som blev taget seriøst. Herefter så vi hvordan X-Men filmene op igennem 2000’erne gjorde superkræfter og overmennesker til standardelementer på det store lærred. Efterhånden begyndte de store studier at se potentialet i de heroiske fortællinger, som i opbygning faktisk mindede en del om datidens populære westerns. Udover den skarpe opdeling mellem godt og ondt tilsat en hæsblæsende mængde action, så giver superheltefilmene os også nogen at se op til. Vi ser derfor også, at superheltene er blevet meget tilgængelige. Vi skal gerne kunne spejle vores egne udfordringer og sejre i dem, ellers er de ikke interessante som karakterer. "

12/4/20

Black Widow udsat til november

" Næste kapitel i Avengers sagaen, nemlig historien om Black Widow skulle have haft dansk biografpremiere den 29. april, men sådan bliver det ikke. Udsigten til lukkede biografer et godt stykke tid endnu har gjort, at filmens premiere er blevet skudt til den 6. november. ’Black Widow’ dykker ned i forhistorien til Scarlett Johanssons karakter Black Widow. Udover Johansson finder vi også Florence Pugh (Midsommar) og Rachel Weisz (The Favourite) på rollelisten. "

1/4/20

Flere film får udskudt deres biografpremiere

" Bioguiden har tidligere skrevet om, at en række film har fået udskudt deres biografpremiere. Nogle af filmene har allerede fået nye premieredatoer, mens andre stadig er afventende. Som situationen skrider frem, er det blevet meldt ud, at en række andre film også får udskudt deres premiere. Det drejer sig om: Scoob, In the Heights, Malignant, Minions 2: Historien om Gru, Black Widow, Spiral: From the Book of Saw, The Personal History of David Copperfield, Antebellum, Kvinden i vinduet, Promising Young Woman og Marco Effekten. Vi holder jer selvfølgelig opdaterede om de nyeste udviklinger, så glem ikke at like vores side, så du altid er opdateret. "

18/3/20

Black Widow er færdig med at flygte

" Black Widow har altid været en af de mere hemmelighedsfulde og mystiske karakterer i Avengers serien. Derfor er det kun på sin plads, at hun får sin helt egen film. Anden trailer til filmen har netop fået præmiere, og her får vi et bedre indblik i, hvad der er på spil. Black Widow er nødt til at møde sin fortid i stedet for at blive ved med at flygte, for at sikre andre mod den skæbne, som hun selv har måttet leve med. Filmen ser ud til at have en rigtig god blanding af action og humor samt en masse nye interessante karakterer. Filmen står til at få dansk biografpræmiere den 29. april. "

6/1/20

3 kvinder i centrum i ny ’Black Widow’ film

" Den første rigtige trailer til Black Widow landede for et par uger siden, og der er nok at tage fat på. For det første er sløret blevet løftet for filmens placering i Avengers tidslinjen, den vil nemlig foregå mellem ’Captain America: Civil War’ og ’Avengers: Infinity War’. For det andet har vi fået lidt mere af rollebesætningen at se, og det tegner godt. Florence Pugh, der tidligere har spillet med i ’Midsommar’ indtager rollen som Yelena Belova, mens Rachel Weisz, der seneste havde stor succes i ’The Favourite’ kommer til at spille Melina Vostokoff. Weisz har selv udtalt om historien: “Der er tre smukt skrevne detaljerede kvindelige narrativer, hvilket er ret usædvanligt for en superheltefilm”. 'Black Widow' er instrueret af Cate Shortland, og får dansk biografpremiere den 29. april. "

16/9/19

Endelig kommer Black Widow filmen

" Fans af Avengers har længe ventet på filmen om Black Widows oprindelseshistorie, men nu er ventetiden næsten ovre. Foreløbig er den danske biografpremiere sat til den 29. april 2020, så der er lidt endnu, men heldigvis er der allerede kommet en trailer. Meget af filmens handling er stadig hemmeligholdt, men ifølge traileren ser det ud til, at vi får et indblik i Black Widow/Natasha Romanoffs tid før The Avengers. Filmen vil blive den anden film i Avengers Universet med en kvindelig hovedrolle, og forhåbentlig bliver den lige så vellykket som Captain Marvel. Black Widow bliver instrueret af australske Cate Shortland og har selvfølgelig Scarlett Johansson i hovedrollen som Black Widow. "

Added:

2019-09-05

Rating:

12

Black Widow

Being the first film in Phase Four of the Marvel Cinematic Universe (MCU), “Black Widow” is an action-packed triller. It follows Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) in her spy missions after the events of “Captain America: Civil War” (2016) and before “Avengers: Infinity War” (2018). Here, Natasha is alone in her quests and at the same time needs to deal with ghosts from her early years. That forces her to start fighting against a dangerous conspiracy that threatens her future, as its roots are in the girl’s past. Before joining the superhero group of Avengers and becoming the Black Widow, Romanoff has to clear her history as a skilful spy and let go a broken relationship that keeps her awake at nights. Indeed, we are the choices we make.

Added:

2019-09-05

Premiere:

2021-07-09
Trailer 1

Movie News

31/3/21

New premiere date for Black Widow

" Cinemas worldwide still suffer under Covid-restrictions and empty halls. This has meant that a lot of movies, which should have been released still haven't been. One of them is Marvel’s ‘Black Widow’. But finally there is news, ‘Black Widow’ with Scarlett Johansson will premiere on the 9th of July, if everything goes according to plan. Other movies who also has their premieres postponed are ‘Cruella’, ‘Free Guy’, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, ‘The King's Man’, ‘Deep Water’ og ‘Death on the Nile’. "

2/5/20

Why we love superhero movies

" The hype around superhero’s have existed for quite some time. It can actually be traced all the way back to 1998, where ‘Blade’ became one of the first superhero movies made for adults and taken seriously. Hereafter, we saw how the X-Men movies trough out the 2000’s made superpowers and superhumans standard elements on the big screen. Soon the big studios began to see the potential in the heroic stories, who were actually very similar to the westers of the past. Besides the sharp division between good and evil added a good amount of action, the superhero movies also gives us something to look up to. That’s why we also see the superheroes become more relatable. We’re supposed to be able to see our own struggles and successes in them, if we can’t, they become uninteresting as characters. "

12/4/20

Black Widow postponed until November

" The next chapter in the Avengers saga and the story of Black Widow should have premiered in Danish cinemas on the 29th of April, but that won’t happen. The prospect of closed cinemas in the future have postponed the premiere of the movie until November 6th. ‘Black Widow’ dives into the backstory to Scarlett Johansson’s character Black Widow. Besides Johansson we also find Florence Pugh (Midsommar) and Rachel Weisz (The Favourite) among the cast. "

1/4/20

More movies have postponed their premieres

" Bioguiden has previously written about how a number of movies have postponed their premieres. Some of the movies have already gotten new premiere dates, while other are still waiting. As the situation progresses it has been known that a number of other movies also have postponed their premieres. These movies are: Scoob, In the Heights, Malignant, Minions 2: The story of Gru, Black Widow, Spiral: From the Book of Saw, The Personal History of David Copperfield, Antebellum, The Woman in the Window, Promising Young Woman and Marco Effekten. We will of course keep you updated about the latest developments, so don’t forget to like our site, so you’re also updated. "

18/3/20

Black Widow is done running

" Black Widow has always been one of the more secretive and mysterious characters in the Anvergers series. That’s why it’s only fitting that she gets her own movie. The second trailer has just come out, and it gives us an insight into what’s at stake. Black Widow has to face her past instead of running, to safe others from the destiny that she herself has had to live with. The movie looks like a good mixture of action and humor plus a bunch of new interesting characters. The movie is planned to premiere in Danish cinemas on the 29th of April. "

6/1/20

3 women at the center of new ‘Black Widow’ movie

" The first real trailer for ‘Black Widow’ landed a few weeks ago and there is enough to talk about. First of all, it’s revealed where in the Avengers timeline the movie will be, which is between ’Captain America: Civil War’ and ’Avengers: Infinity War’. Secondly, we get to see more of the cast and it looks good. Florence Pugh, who has previously starred in ‘Midsommar’ plays the role as Yelena Belova, while Rachel Weisz who had success with ‘The Favorite’, will be playing Melina Vostokoff. Weisz herself has said that: "There's three really beautifully written complicated female narratives, which is very unusual in a superhero movie". ‘Black Widow’ is directed by Cate Shortland and will premiere in Danish cinemas on the 29th of April. "