Far til fire og vikingerne (2020)

| Familyfilm | IMDB

Writers:

-

Producers:

-

Related Countries:

-

Added:

2020-07-14

Far til fire og vikingerne

I ”Far til fire og Vikingerne” er den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders’ særegne opførsel. Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. Onkel Anderstilmelder derfor familien et ophold på et familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger i en uge. I selskab med børnenes feriegæst Olivia, tager familien afsted for at få styr på tingene. Med sig har de selvfølgelig også elefanten Bodil, hele familiens gamle krammedyr, som pludselig kommer til at spille en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige terapeuters selvopfundne vikinge-øvelser. Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så sker der til gengæld noget, når det er Bodils liv der er på spil!

Added:

2020-07-15

Premiere:

2020-10-01
Trailer 1 Trailer 2 Trailer 3 Live Poster 1 Live Poster 2

Movie News

23/7

Lille Per på nye eventyr

" Selv de familier, som ser allermest perfekte ud på overfladen, kan have problemer. Derfor er det dejligt at se, at hele Danmarks kernefamilie også kan få brug for lidt familieterapi. I ’Far til fire og vikingerne’ er Søs, Mie, Ole, Far og alle de andre nemlig i krise og derfor er brug for lidt professionel hjælp og hel del eventyr for at få familien tømret sammen igen. Filmen er en opfølger til ’Far til fire på toppen’ og ’Far til fire i solen’ og får dansk biografpremiere den 1. oktober. "

Added:

2020-07-14

Rating:

Not Rated

Father of Four and the Vikings

The normally so closely united family is having a crisis. Mie and Ole can no longer stand sharing a room, big sister Sis is tired of acting as the family's spare mother, and Father does not have the usual surplus to tackle Uncle Anders' peculiar behavior. Leaving Tiny Per, alone and sad about it all. Uncle Anders therefore enrolls the family to stay at a family therapy center, where they must live as Vikings for a week. Accompanied by the children's holiday guests, Olivia and August, the family takes off, hoping to get things back to normal. As usual they of course also bring the toy elephant Bodil, the whole family's old stuffed animal, who will suddenly play a major role, as she will be involved in one of the avid therapists' self invented vikings exercises. And while the therapy does not help with the cohesion, things start happening when all of a sudden Bodil's very life becomes at stake!

Added:

2020-07-15

Premiere:

2020-10-01
No clips are added yet.