The House That Jack Built (2018)

| Drama, Horror, Thriller | IMDB

Producers:

-

Director:

Lars von Trier

Related Countries:

-

Added:

2018-03-22

The House That Jack Built

70’ernes Amerika. Vi følger den højt intelligente Jack gennem 5 optrin, og introduceres for de mord, som er definerende for Jacks udvikling som seriemorder. Vi oplever historien fra Jacks point of view. Han anskuer hvert et mord som et kunstværk i sig selv, selvom hans dys funktionalitet giver ham problemer udadtil. På trods af at politiets endelige indgriben nærmer sig ubønhørlig (hvilket både tirrer og presser Jack), er han – trods al logik – indstillet på at tage større og større chancer. Målet er det ultimative kunstværk: er en samling af hans tidligere mord, manifesteret i et Hus han bygger. Undervejs oplever vi Jacks beskrivelser af sin personlige tilstand, problemer og tankestrømme, gennem en tilbagevendende samtale med den ukendte Verge – en grotesk blanding af sofisterier blandet med nærmest barnlig selvmedlidenhed, og indgående forklaringer af, for Jack, farlige og vanskelige manøvrer.

Added:

2018-03-22

Premiere:

2018-11-29
Trailer 2 Trailer 1

Movie News

20/11/18

Endnu en von Trier film deler vandene

" Da Lars von Triers nye film, ”The House That Jack Built” fik premiere på Cannes tidligere på året, udvandrede mellem 100 og 200 personer i løbet af den første time. Nogle af de udvandrede synes filmen var for forudsigelig, mens andre mente, at den var for voldelig. Filmen har da også fået blandede reaktioner bl.a. anmelderne. The Guardian gav filmen 2 ud af 5 stjerner og kaldte den ”en prøvelse i grusomhed og kedsommelighed” mens Soundvenue gav den 4 ud af 6 stjerne, og skrev at rygterne om sadisme var stærkt overdrevne. I rollen som en af ofrene finder vi danske Sofie Gråbøl, og hun afviser, at filmen er kvindefjendsk eller overdrevet voldelig. I forbindelse med filmens danske premiere på CPH PIX udtalte hun til Jyllands Posten, at: ”Vi er så vant til at kigge på vold, men han får os til rent faktisk at se det. Det er derfor, det er så forstyrrende, for man reflekterer rent faktisk over det, man ser, i stedet for bare at indtage det”. "

Added:

2018-03-22

Rating:

18

The House That Jack Built

USA in the 1970s. We follow the highly intelligent Jack through 5 incidents and are introduced to the murders that define Jack’s development as a serial killer. We experience the story from Jack’s point of view. He views each murder as an artwork in itself, even though his dysfunction gives him problems in the outside world. Despite the fact that the final and inevitable police intervention is drawing ever near (which both provokes and puts pressure on Jack) he is – contrary to all logic – set on taking greater and greater chances. Along the way we experience Jack’s descriptions of his personal condition, problems and thoughts through a recurring conversation with the unknown Verge – a grotesque mixture of sophistry mixed with an almost childlike self-pity and in-depth explanations of, for Jack, dangerous and difficult maneuvers.

Added:

2018-03-22

Premiere:

2018-11-29
Trailer 1