Added:

2019-09-12

Jungle Cruise

Based on Disneyland's theme park ride where a small riverboat takes a group of travelers through a jungle filled with dangerous animals and reptiles, but with a supernatural element.

Added:

2019-09-12

Premiere:

2021-07-30
Trailer 1 Trailer 2

Movie News

17/7/21

Fantastisk eventyr gennem junglen

" Kom med på et spændende eventyr gennem junglen sammen med skipper Frank Wolff (Dwayne Johnson) og Dr. Lily Houghton (Emily Blunt). Historien finder sted i begyndelsen af 1900 tallet, hvor Dr. Lily Houghton hyrer den humoristiske skipper til at sejle hende gennem junglen i hans gamle dampbåd. Sammen søger de efter et træ med mirakuløs helbredende kraft som kan forandre lægevidenskaben. Det bliver en nervepirrende tur med røvere, indfødte, farlige dyr og overnaturlige elementer. Jungle Cruise er en sjov og spændende fantasy-eventyrfilm baseret på turen med samme navn. Den har premiere d. 30 juli. "

10/4/20

En række film får nye premieredatoer

" Det virker til, at Corona har fået skubbet godt og grundigt rundt på datoerne for mange af de store filmselskaber. Biografer er lukkede og optagelser er blevet sat på pause. Det betød i første omgang, at film som skulle have haft premiere til foråret og i løbet af forsommeren har fået rykket deres premieredatoer, men nu ser vi desværre også, at film med premiere længere ude i fremtiden også bliver udskudt. Ifølge Bioguidens kilder drejer det sig foreløbigt om: ’Indiana Jones 5’, som har fået ny premiere en 28. juli 2022, ’Black Panther 2’, som har fået ny premiere den 8. maj 2022, ’Thor 4: Love and Thunder’ som har fået ny premiere den 18. februar, ’Doctor Strange 2’ som har fået ny premiere den 5. november 2021, ’Jungle Cruise’ som har fået ny premiere den 30. juli 2021, ’Shang-Chi and the Legend of the ten Rings’ som har fået ny premiere den 7. maj 2021 samt ’The Eternals’ som har fået ny premiere den 12. februar 2021. Vi følger løbende op med opdateringer, så glem ikke at like vores side, så du dagligt får updates. "

19/3/20

Action brag med The Rock

" Man kan altid være sikker på, at man får action for alle pengene når The Rock er med i en film og ’Jungle Cruise’ er ingen undtagelse! Anden trailer er blevet offentliggjort og her ser vi både vilde dyr, en ubåd, magiske planter og eksplosioner. Udover Dwayne "The Rock" Johnson finder vi også Emily Blunt i rollen som forskeren Lily, der hyrer The Rock som kaptajn på sin mission for at finde et magisk og sagnomspundet træ. Men de to er ikke de eneste, som leder efter træet og snart går den vilde lagt gennem junglen. ’Jungle Cruise’ får dansk biografpræmiere den 22. juli. "

7/1/20

Med The Rock på bådtur

" Mange af forlystelserne i Disneyland er baseret på Disney film, men nogle gange går logikken den anden vej. Ligesom succesfilmene ’Pirats of the Caribbean’ bygger ’Jungle Cruise’ nemlig også på en forlystelse i Disneyland af samme navn. I filmen møder vi flodbådskaptajnen Frank, spillet af Dwayne "The Rock" Johnson, og forskeren Lily, spillet af Emily Blunt, der tager ud på noget af et jungleeventyr for at finde et træ, der efter sigende har helende kræfter. Filmen er instrueret af Jaume Collet-Serra, der bl.a. tidligere har stået bag ’The Shallows’ fra 2016, og får dansk biografpremiere den 23. juli. "

Added:

2020-02-12

Rating:

12A

Jungle Cruise

Empty description.

Added:

2020-02-12

Premiere:

2021-07-30
Trailer 1

Movie News

17/7/21

Fantastic adventure through the jungle

" Join skipper Frank Wolff (Dwayne Johnson) and Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) on an exciting adventure through the jungle. The story takes place in the early 1900s, where Dr. Lily Houghton hires the humorous skipper to sail her through the jungle in his old steamboat. Together they search for a tree with miraculous healing power that can change medical science forever. They face a nerve-wracking ride with robbers, natives, dangerous animals and supernatural elements. Jungle Cruise is a fun and exciting fantasy adventure film based on the trip of the same name. It premieres on July 30. "

10/4/20

A number of movies get new premiere dates

" It seems like Corona has pushed around dates for a lot of the bigger production companies. Cinemas are closed and filming has to be paused. First that mean that movies with premieres during spring and early summer had to be postponed, but unfortunately now we also see delaying of movies with later premieres. According to Bioguiden’s sources the movies are: ’Indiana Jones 5’, with a new premiere on the 28th of July 2022, ’Black Panther 2’, with a new premiere on the 8th of May 2022, ’Thor 4: Love and Thunder’ with a new premiere on the 18th of February, ’Doctor Strange 2’ with a new premiere on the 5th of November 2021, ’Jungle Cruise’ with a new premiere on the 30th of July 2021, ’Shang-Chi and the Legend of the ten Rings’ with a new premiere on the 7th of May 2021 and ’The Eternals’ with a new premiere on the 12th of February 2021. Vi follow up continuously, so don’t forget to like our site so you get daily updates. "

19/3/20

Full on action with The Rock

" You can always be certain, that there is full on action, when The Rock is starring in a move and ‘Jungle Cruise’ is no exception! The second trailer has just been released and in it we see both wild animals, a submarine, magical plants and explosions. Besides Dwayne “The Rock” Johnson we also find Emily Blunt in the role as Lily the scientist, who hire The Rock as the captain on her mission to find a magical and fabled tree. But the two aren’t the only ones searching for the tree and soon the race is on through the jungle. ‘Jungle Cruise’ premieres in Danish cinema on the 22nd of July. "

7/1/20

On a boat trip with The Rock

" Many of the attractions in Disney Land are based on Disney movies. However, sometimes the logic is the other way around. Just like the huge success ’Pirats of the Caribbean’, ’Jungle Cruise’ is based on an attraction in Disney Land by the same name. In the movie we meet river boat captain Frank, played by Dwayne "The Rock" Johnson and scientist Lily, played by Emily Blunt, who go on an epic jungle adventure to find a three that is said to have healing powers. The movie is directed by Jaume Collet-Serra, who among other things where behind ’The Shallows’ from 2016, and will premiere in Danish cinemas on the 23rd of July. "