Barn (2019)

| Drama | IMDB

Producers:

-

Related Countries:

-

Added:

2019-10-14

Barn

Lykke på 13 år er datter af en prominent venstrefløjspolitiker og har ved et uheld slået sin klassekammerat Jamie ihjel i skoletiden. Jamies far er en lokal højrefløjspolitiker, og selvom Lykke påstår, at drabet var et uheld, er der ikke nogen, der tror hende. Skolens inspektør Liv er en idealist, som, stik modsat sin politiske overbevisning, har et forhold til Jamies far Karl Erik. Efter Jamies død kan de ikke længere holde deres forhold hemmeligt, og omverdenen reagerer med mistro og forargelse. Livs bror Anders havde gårdvagt, da ulykken skete, og han er overvældet af skam og skyld over ikke at have været i stand til at forhindre ulykken. Men hvordan kunne noget så forfærdeligt ske, og hvordan skal livet fortsætte herefter?

Added:

2019-10-14

Premiere:

2020-02-27

Distributor:

Øst for Paradis
Trailer 2 Trailer 1

Movie News

26/2

Et studie i skyld, sorg og kommunikation

" Nordmændene kan lige som os danskere være nogle fåmeldte typer, der ikke nødvendigvis fungerer godt til store følelsesmæssige dramaer, som dem vi kender fra Frankrig og Spanien. Det har instruktør Dag Johan Haugerud imidlertid valgt at bruge til sin fordel, for selvom ’Barn’ handler om død, skyld og hemmelige affærer, så vælger Haugerud at fokusere på samtalen. Han er ikke interesseret i at placere skyld, hvilket gør ’Barn’ til en helt særlig filmisk oplevelse sammenlignet med mange andre film, der behandler samme temaer. Haugerud undersøger igennem filmen hvordan vi kommunikerer, når der er noget på spil, når vi føler os skyldige eller trængt op i en krog. Det skaber en ny form for spænding og nogle sjældent stærke menneskeportrætter. "

21/10/19

En tragedie i skolegården

" På overfladen handler den norske film ’Barn’ om en tragedie i en skolegård, men i virkeligheden er det en helt anden historie, som instruktør Dag Johan Haugerud ønsker at fortælle. Filmen handler nemlig meget mere om de voksne end de børn, som egentlig er involveret i hændelsen. For hvordan opfører man sig som et ordentligt voksent menneske, når man står overfor en uforståelig tragedie? ’Barn’ har et fantastisk cast af dygtige skuespillere, som formår at skabe hele mennesker i denne nære og rørende fortælling. "

Added:

2019-10-14

Rating:

Not Rated

Barn

When we refer to films, exploring the life of school children, it is not common to talk about murder, done by a teenager. This shocking situation happens in a school, located in the suburbs of Oslo. Lykke is a 13-year-old girl who beats to death her classmate Jamie during one of the school daily breaks. As it often happens, politics is involved as well, since Lykke is the daughter of a Labour Party member and Jamie - son of a right-wing politician of high calibre. Struggling with guilt and pain, with suffering and blame, the involved parties try to discover what really happened. However, juggling with contradicting versions and experiencing strong emotions, prevent them from resolving the conflict, created by this tragedy. Whatever the truth is, no one will be able to continue living normally after Jamies’s death.

Added:

2019-10-14

Premiere:

2020-02-27
Trailer 1

Movie News

26/2

A study of grief, guilt and communication

" The Norwegians can just like us Danes be a little calm in the way that doesn’t necessarily work well in great dramas like the one we know from France and Spain. However, director Dag Johan Haugerud has chosen to use this to his strength. Even though ‘Beware of the children’ treats death, guilt and secret affairs, Haugerud chooses to focus on the conversation. He isn’t interested in placing guilt, which makes ‘Beware of the children’ a unique experience compared to many other films treating the same themes. Haugerud investigates throughout the film, how we communicate when we have something to lose, when we feel guilty and when we feel cornered. This creates a new form of tension and some exceptionally strong portraits. "