Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (2019)

Added:

2020-08-23

Gud eksisterer, hendes navn er Petrunya

Som en tradition smider den lokale præst et trækors i floden i en makedonsk by, og byens mænd springer i vandet efter det. Ved et tilfælde ender den 32årige kvinde Petrunya i vandet og griber korset til mændenes store vrede. Helvede bryder løs, og folk i lokalsamfundet, kirken, politiet og ikke mindst Petrunyas forældre reagerer vidt forskelligt. Men Petrunya står fast – hun greb korset, og guderne skal vide, at hun kan bruge det held, som følger med korset.

Added:

2020-08-24

Premiere:

2020-11-12

Distributor:

Øst for Paradis
Trailer 1

Movie News

27/9/20

Må kvinder være med?

" Den makadoniske film 'Gud eksisterer, hendes navn er Petrunya' taler ind i tidens samtaler om diskrimination af kvinder. Den handler om Petrunya, der til trods for en god uddannelse stadig bor hjemme hos sine forældre og er uden arbejde. En dag på vej hjem fra endnu en nedslående jobsamtale beslutter hun sig for, at deltage i en årlig konkurrence, hvor en række mænd kæmper om at fange et trækors i en flod, og efter sigende få succes og held. Men da Petrunya fanger korset bliver hun ikke mødt med hæder og ærer, men snarere hån og vrede, for må hun overhoved deltage som kvinde? ’Gud eksisterer, hendes navn er Petrunya’ får dansk biografpræmiere den 12. november. "

Added:

2020-08-24

Rating:

Not Rated

God Exists, Her Name Is Petrunya

Empty description.

Added:

2020-08-24

Premiere:

2020-11-12
Trailer 1

Movie News

27/9/20

Can women join?

" The Macedonian film 'God exists, her name is Petrunya' speaks into contemporary conversations about discrimination against women. It is about Petrunya, who despite a good education still lives at home with her parents and is out of work. One day on her way home from another discouraging job interview, she decides to take part in an annual competition in which a number of men fight to catch a wooden cross in a river, and reportedly will gain success and luck. But when Petrunya catches the cross, she is not greeted with honor and glory, but rather mockery and anger, for can she participate at all as a woman? ‘God exists, her name is Petrunya’ will have its Danish cinema premiere on November 12. "