The Trouble with Nature (2020)

| Drama | IMDB

Producers:

-

Director:

Illum Jacobi

Related Countries:

-

Added:

2020-09-06

Rating:

Not Rated

The Trouble with Nature

Da filosoffen Edmund Burke i 1769 bliver ramt af midtvejskrise og økonomiske problemer beslutter han sig for at rejse til alperne for at skrive en ny version af sin ungdoms mesterværk om det sublime. Han håber at kunne bevise sine teorier i mødet med naturen men Burke har aldrig været udenfor London og ankommer uforberedt på dens luner i paryk og puder. Hans tjenerinde fra vestindien har derimod ingen problemer med at få kontakt med naturens sjæl og nu hjemsøges den konservative tænker af jalousi og et indædt had til naturens uberegnelige væsen. Antony Langdon og Nathalia Acevedo spiller hovedrollerne i denne tragisk komedie om vores problematiske forhold til naturen.

Added:

2020-09-06

Premiere:

2021-09-04
No clips are added yet.

Movie News

19/9/20

Var det det, som du håbede?

" Nogle gange kan selv de klogeste og mest lærte blive overraskede over forskellen mellem ide og virkelighed. I ’The Trouble with Nature’ følger vi filosoffen Edmund Burke i hans søgen efter det sublime i naturen. Filmen gør lystigt grin med Burke, der forsøger at beherske naturen i paryk og veloursæt samtidig med, at den stiller spørgsmålstegn ved den tids filosoffers egentlige bidrag til samfundet. "

Added:

2020-09-06

Rating:

Not Rated

The Trouble with Nature

Empty description.

Added:

2020-09-06

Premiere:

2021-09-04
Trailer 1

Movie News

19/9/20

Was it everything, that you hoped for?

" Sometimes even the wisest and most scholared can be surprised at the difference between idea and reality. In ‘The Trouble with Nature’ we follow the philosopher Edmund Burke in his search for the sublime in nature. The film makes fun of Burke, who tries to master nature in wig and velour suit while at the same time questioning the philosophers of the time's actual contribution to society. "