Rose (2021)

| Drama | IMDB

Producers:

-

Related Countries:

-

Added:

2021-01-18

Rose

Bussen er knap nok nået frem til den jyske motorvej, før Inger delagtiggør resten af selskabet i bussen i sin egen sindslidelse, hvilket lægger en dæmper på alle - ikke mindst på Skelbæk. Ved ankomsten til Paris bliver det klart, at Inger har en skjult dagsorden. Gensynet med den franske hovedstad rejser en lang række spørgsmål for Inger og snart involveres hendes søster og svoger i jagten på svarene.

Added:

2021-01-18

Premiere:

2022-02-24
Trailer 1 Trailer 2

Added:

2021-01-18

Rating:

Not Rated

Rose

Empty description.

Added:

2021-01-18

Premiere:

2022-02-24
No clips are added yet.