Power Rangers (2017)

| Action, Adventure | IMDB

Writer:

John Gatins

Producers:

-

Director:

Dean Israelite

Related Country:

USA

Added:

2017-01-27

Power Rangers

Power Rangers tilbage! En gruppe unge får superkræfter, og nu er det deres opgave at redde verden.

Added:

2017-01-27

Premiere:

2017-06-04
trailer 1 Trailer 2 Trailer 3 Live Poster 1

Added:

2017-04-04

Rating:

Från 11 år

Power Rangers

Fem gymnasieungdomar tvingas inse att de måste bli någonting extraordinärt när de upptäcker att deras småstad Angel Grove – och världen – är på väg att förgöras av ett hot från rymden. Utvalda av ödet, inser de att de är de enda som kan rädda planeten, men för att göra det måste de överkomma sina problem och tillsammans bli Power Rangers innan det är försent.

Added:

2017-04-04

Premiere:

2017-04-07
No clips are added yet.

Added:

2017-06-14

Rating:

12

Power Rangers

Cinco jóvenes estudiantes van a descubrir que no sólo su pequeña ciudad, Angel Grove, sino todo el mundo está al borde de la extinción por una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, los jóvenes pronto descubrirán que son los únicos que pueden salvar el planeta. Pero para poder lograrlo deberán superar sus diferencias y unirse como los Power Rangers antes de que sea demasiado tarde.

Added:

2017-06-14

Premiere:

2017-04-07

Distributor:

Eone
Official Trailer